12.10.2023

Minna Hökkä EAPC:n hallitukseen

Oululainen sairaanhoitaja, TtT Minna Hökkä on valittu seuraavaksi nelivuotiskaudeksi mukaan EAPC:n (European Association for Palliative Care) hallitukseen. Hän tulee työskentelemään myös hallituksen sisällä toimivassa pienemmässä johtokunnassa.

Minna Hökkä toimii myös SPHY:n hallituksessa.

Hökkä on jo aikaisemmin toiminut EAPC:ssa puheenjohtajana Task Force -tasolla.

– Ne ovat tiettyyn teemaan keskittyviä työskentelyryhmiä, joiden rooli on merkittävä EAPC:n asioiden eteenpäinviemisessä.

EAPC on perustettu vuonna 1988. Sen tehtävä on varmistaa yhdenvertainen palliatiivinen hoito Euroopassa ja laajemminkin.

– Yhdistys tekee varsin paljon EU:n laajuista yhteistyötä eri vaikuttajatahojen kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Euroopan komissio, Maailman terveysjärjestö WHO sekä muut kansainväliset palliatiivisen hoidon yhdistykset.

Hökkä kertoo, että molemmat suomalaiset alan järjestöt eli SPHY ry sekä Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys ovat jäseniä EAPC:ssä.

Ulospäin näkyvin osa kattojärjestön toimintaa ovat vuosittaiset kongressit.

– Vuoden 2025 kongressi järjestetään kesäkuun alussa Helsingissä. Tämä onkin ensimmäinen kerta, kun maallamme on järjestelyvastuu. Kongressin verkkosivut tulevat näillä näkymin avautumaan marraskuussa 2023.

Suomessa jotkut asiat hyvin, mutta kehitettävääkin on

Minna Hökkä miettii, että yleisesti ottaen palliatiivinen hoito on Suomessa kohtalaisen hyvällä tasolla kansainvälisin kriteerein arvioituna.

– Toki meillä on vielä tehtävää, vaikka palliatiivista hoitoa on paljon kehitettykin erityisesti viimeisen 6-7 vuoden aikana. Ministeriöt ovat myös panostaneet asiaan, jotta saataisiin rakennettua palliatiivisen hoidon yhtenäiset palvelut valtakunnallisesti. Näin palliatiivista hoitoa olisi tarjolla kaikille yhdenvertaisesti.

Hän näkee osaamisen kehittymisen maassamme olleen huomattavaa.

– Nykyään kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissamme on palliatiivisen hoidon opetusta integroituna osaksi tulevien ammattilaisten opetussuunnitelmaa.

Myös ammattikorkeakouluissa ja lähihoitajakoulutuksessa ollaan asiassa pitkällä.

– Edelleen hoitajilta käytännön työelämästä kuuluu kuitenkin sellaista viestiä, että palliatiivisen hoidon osaamista ei ole riittävästi. Sitä pyritään kehittämään muun muassa FinPall -hankkeessa.

Minna Hökkä arvioi, että Euroopan mittakaavassa Suomen palliatiivisen hoidon taso on ehkä keskikastia.

– Tähän vaikuttaa se, että meillä ei ole ollut systemaattista koulutusta, eikä yhdenvertaisia palveluja. Toivon mukaan jatkossa olemme vertailussa korkeammalla.

Myötätuntoiset yhteisöt tämän vuoden teemana

Lauantaina 14.10. vietetään sitten eri maissa Kansainvälistä Palliatiivisen hoidon päivää. Tänä vuonna sen teemana ovat myötätuntoiset yhteisöt.

– Teeman taustalla on ehkä kuoleman näkeminen tabuna, vakavasti sairastunut ja hänen läheisensä jää helposti yksin. Haluamme nostaa esille sitä, että kuolema on osa ihmisen elämänkaarta. Se on aivan yhtä luonnollinen osa elämää kuin syntyminen.

Hökän mukaan julkisen palvelun kehittämisen lisäksi pitäisi panostaa kansalaisten yleiseen tietämykseen palliatiivisesta hoidosta.

– Kuolema on luonteva osa erilaisia yhteisöjämme. Virallisen palvelujärjestelmän lisäksi myös yhteisö voi olla ihmisen myötäeläjänä ja tukena palliatiivisessa hoidossa.

Suomi ottaa Kansainvälisen palliatiivisen hoidon päivän vietossa pienen varaslähdön. Meillä järjestetään useilla paikkakunnilla kaikille avoimia kansalaistapahtumia jo torstaina 12.10.

– Helsingin päätapahtumasta ovat kaikki suomalaiset alan yhdistykset ja FinPall-hanke yhdessä järjestelyvastuussa. Alueelliset tilaisuudet ovat useimmiten hyvinvointialueiden toteuttamia.

Kansalaistapahtumien ohjelmat:

https://finpall.fi/palliatiivisen-hoidon-kansalaistapahtumat/