PH-lehti

Palliatiivinen hoito (PH) -lehteä julkaisee Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys. Aikaisemmin paperisena ilmestynyt lehti muuttui lokakuussa 2021 verkkolehdeksi. Lehden teknisestä toteutuksesta vastaa Liana Technologies.

Lehti ilmestyy pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Näiden ilmestymisten välilläkin verkkolehti voi julkaista uutisia ja muita juttuja.

Verkkolehdestä antaa lisätietoja Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen hallituksen jäsen Satu Marttila: satu.marttila@sphy.fi

Juttuvinkit voi lähettää lehden toimitussihteeri Vesa Keinoselle: vesa.keinonen@benemedia.fi

Seuraava Palliatiivinen hoito -lehti ilmestyy kesäkuussa 2022. Juttuideat siihen toivotaan viimeistään 6.5.