SAAVA

16.03.2022

Testataan, toistetaan ja viilataan timantiksi

Millaisia taitoja voidaan edellyttää ihmiseltä, joka tulee vapaaehtoistyössään kohtaamaan kuolevia? Entä minkälaisia käytäntöjä hoivakodissa tai sairaalaosastolla pitäisi olla, jotta hoitoalaa tuntematonkin ihminen sujahtaisi osaksi yhteisöä ja sitoutuisi toimintaan pitkäksi aikaa?

01.10.2021

SAAVA-hanke yhdistää saattohoidon vapaaehtoistoimijat ensimmäisenä Suomessa

Uusi hanke kehittää maahamme valtakunnallisen saattohoidon toimintamallin ja koulutusrakenteen.