04.10.2021

Sirkka Peltolalle Vuoden 2021 Elämän malja -palkinto

Rovaniemeläinen on merkittävästi ollut kehittämässä Lapin sairaanhoitopiirin palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön osaamista sekä moniammatillisuutta.

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry jakaa vuosittain Elämän Malja -palkinnon henkilölle, joka on ansiokkaasti edistänyt palliatiivista hoitoa käytännön työn, kehittämisen tai tutkimuksen kautta.

Vuoden 2021 Elämän Malja -palkinnon tärkeiksi kriteereiksi koettiin sekä käytännön hoitotyön että alueellisen kehittämistyön näkökulma. Näiden kriteerien ja Elämän Malja -palkinnon kautta yhdistys haluaa tehdä näkyväksi palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön moniammatillisen osaamisen vahvuutta ja merkitystä.

Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry myöntää 21. Elämän Malja -palkinnon, Rovaniemen kaupungin palveluesimies Sirkka Peltolalle. Hän on omalla pitkäjänteisellä, systemaattisella ja peräänantamattomalla työpanoksellaan ollut merkittävästi kehittämässä Lapin sairaanhoitopiirin palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön osaamista sekä moniammatillisuutta.

Peltolalla on itsellään vahvan perustehtävätason osaamisen lisäksi laaja-alainen kokonaisnäkemys palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön kehittämistarpeista. Omalla jatkuvan kehittämisen toiminnallaan hän myös esimerkillisesti tukee ja kannustaa hoitohenkilöstöään lisäkoulutuksiin sekä rakentaa merkittävällä tavalla mm. saattohoidon vapaaehtoistyön ja tukihenkilötoiminnan rakenteita sekä verkostoa alueellaan, toimien myös tarvittaessa itse läsnäolevana tukena saattohoidettaville ja heidän läheisilleen.

Alueellisen kehittämistyön ohella Sirkka Peltola on aktiivisesti osallistunut myös valtakunnalliseen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon edistämiseksi tehtävään työryhmätyöskentelyyn sekä ollut Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n pitkäaikainen hallituksen jäsen.

Kaiken vaikuttamis- ja kehittämistoiminnan keskiössä on Sirkka Peltolalla kirkkaimpana päämääränä säilynyt ajatus potilaiden ja perheiden hyvän sekä laadukkaan hoidon tarvelähtöisestä turvaamisesta kaikille tasapuolisesti.

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n hallitus kiittää lämpimästi Sirkka Peltolaa yhteistyöstä sekä merkittävästä työpanoksestaan palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön kehittäjänä.

Sydämelliset onnittelut, Sirkka Peltola!

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n hallitus