16.03.2022

Turkulainen Satu Laine SPHY:n hallitukseen

Satu Laine arvostaa suuresti palliatiivisen hoidon arvoja ja periaatteita.

Työskentelen Turun kaupungin Sairaalapalveluiden Palliatiivisen hoitolinjan esimiehenä, eli saan tehdä työtä noin sadan palliatiivisen ja saattohoidon ammattilaisen kanssa.

On hienoa viedä eteenpäin ja kehittää potilaiden ja omaisten hyvää. Saattohoidossa jos jossain korostuu se kaikki eettisen hyvän hoidon tarve/vaade ja toisen ihmisen kohtaamisen merkityksellisyys. Ihailen esimiehenä todella paljon työntekijöitäni, jotka osaavat niin kliinisen hoitotyön, vaativan lääkehoidon kuin sen herkän, arvokkaan ja ihmislähtöisen hoitamisen. 

Arvostan palliatiivisen hoidon maailmaa, sen arvoja ja periaatteita. Jaksan edelleen uskoa siihen, että jos hoitotyön pehmeät arvot pääsisivät yhä enemmän vallalle kaikkialla hoitotyössä, meillä olisi entistä enemmän tyytyväisiä asiakkaita/potilaita, omaisia ja työntekijöitä. Saattohoidossa korostuu tietysti se meidän kaikkien sydämessä oleva hyvä ja lämmin, ja siksi se on juuri minulle sopiva hoitotyön ympäristö.

Toinen osa työstäni on Sosiaali- ja terveysministeriön Palliatiivisen hoidon palveluiden kehittäminen ja laadun parantaminen -hankkeen projektipäällikkyys. TYKS:n erityisvastuualueella pyrimme kehittämään muun muassa alueellista yhteistyötä, potilaan saamaa yhdenvertaista hoitoa ja ammattilaisten osaamista. Kyseessä on valtakunnallinen kaksivuotinen hanke, joka kestää vuoden 2023 loppuun.

Olen ollut mukana kouluttamassa muita terveydenhuollon ammattilaisia jo vuodesta 2015. Pääsin vuonna 2016 Yhteisvastuuvaroin järjestettyyn Saattohoidon kouluttaja -koulutukseen. Olin mukana STM:n asiantuntijaryhmässä, jossa tehtiin suositukset Saattohoidon laatukriteereiksi sekä mukana tekemässä Saattohoitopassia. Osaaminen ja varsinkin sen jakaminen onkin ollut aina lähellä sydäntäni.

Iso osa elämääni on myös opiskelu. Olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja ja opiskellut terveystieteiden maisteriksi. Tällä hetkellä olen Tampereen yliopistossa jatko-opiskelijana, ja haaveenani on jollain aikavälillä valmistua terveystieteiden tohtoriksi. Väitöskirjani aihe on Dying patients’ dignity in palliative hospital care eli arvokkuuden käsite palliatiivisessa hoidossa. Se, mistä elementeistä rakentuu kuolevan potilaan kokemus arvokkaasti kohdatuksi tulemisesta, on mielestäni yksi ydinasioista saattohoitotyössä.

Tietenkin sen kaikkein suurimman merkityksen ja ilon elämääni tuo perheeni, jossa saan elää mukana teini-ikäisen pojan elämässä ja toisaalta tyttäreni ihanien pienten poikien isoäitinä pääsen nauttimaan siitä rakkauden ja lämmön ilmapiiristä, jossa ei ole läsnä samanlaista vastuuta tai velvollisuutta, jota äidin osassa on. Nämä kaksi pientä miestä ovat jokapäiväinen ilon ja voiman lähde vastapainona ajoittain kiireiselle ja vaativallekin työlle.

Toivon tuovani SPHY:n hallitukseen lisää osaamista ja minulle ominaista eettistä näkökulmaa. Olen erittäin kiitollinen siitä mahdollisuudesta, että olen päässyt tähän rautaisia ammattilaisia sisältävään ryhmään. Olen jo huomannut oppineeni heiltä joka tapaamisessa lisää.

Oma vastuualueeni liittyy koulutusten järjestämiseen ja toivonkin, että mahdollisimman moni teistä pääsee mukaan ensi syksyn koulutuspäiviin, joiden ohjelma tullaan julkaisemaan kevään aikana. Viimeistään siis silloin tavataan!