30.09.2021

Potilasopas, josta voi hyötyä myös ammattilainen

Tuore opas on erinomainen työväline asioiden puheeksi ottamiseen.

Florence Schmitt työskentelee Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenpsykiatrian klinikalla.

Parantumattomasti sairaat potilaat ja heidän läheisensä kertovat usein, että he ovat saaneet hyvää hoitoa fyysiseen sairauteen, mutta henkisesti he ovat kokeneet jäävänsä yksin. Pahimmillaan terveydenhuollon toiminta voi aiheuttaa potilaalle psyykkistä kipua tai jopa trauman, jos sairauden aiheuttamat tuntemukset ja psykososiaalisen tuen tarve ohitetaan.

Tätä kohtaamisen vajetta paikkaa osaltaan Suomen Syöpäpotilaat ry:n kesäkuussa julkaisema uusi potilasopas, Elämä, jätä ovi auki… Opas palliatiiviseen hoitoon siirtyvälle ja hänen läheiselleen. Ammattilaiselle tämä noin 70-sivuinen potilasopas on erinomainen työväline asioiden puheeksi ottamiseen. 

Oppaan sähköinen versio on ladattavissa maksutta pdf-muodossa Suomen Syöpäpotilaiden nettisivuilta, josta voi myös tilata painettuja oppaita tai kuunnella oppaan äänikirjana.

Oppaan on kirjoittanut FT, vaativan erityistason psykoterapeutti Florence Schmitt, joka työskentelee lastenpsykiatrian klinikalla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Schmitt palkittiin vuoden 2019 syöpähoitajana.

Julkaisu lähtee liikkeelle palliatiivisesta hoitolinjauksesta ja etenee aina hautajaisten järjestämiseen ja surutukeen asti. Potilasopas on lähestymistavaltaan hyvin käytännönläheinen, ja se huomioi useita erilaisia perhetilanteita, kuten yksinhuoltajaperheen sekä aikuisten lasten ja iäkkään vanhemman perhesuhteet. 

Psykoterapeuttina Florence Schmitt lähestyy hankaliakin kysymyksiä suoraan ja kiertelemättä, mutta samalla hienotunteisesti, lämpimästi ja toivoa luovasti. Hyvä esimerkki tästä on melko tavallinen ristiriitatilanne, jossa potilas itse haluaisi jo luopua aktiivisista hoidoista, mutta puoliso ei. Tai tilanne, jossa aikuiset haluavat suojella lasta ja päätyvät sen vuoksi salaamaan lapselta vanhemman lähestyvän kuoleman.

Vaikka kyseessä on potilasopas, ammattilainenkin hyötyy esimerkiksi ikäkausittain jaotelluista ohjeista, kuinka lapselle kerrotaan vaikeasta sairaudesta ja tulevasta kuolemasta.

Kätevä on myös oppaasta löytyvä luettelo lastenkirjoista, joissa käsitellään läheisen kuolemaa. Pauliina Holman kauniit kuvat tukevat hyvin tekstiä.

Leena Hokka
Kirjoittaja on Lahden seurakuntien sairaalapastori