30.09.2021

Ystävän rinnalla loppuun asti – tasapainoinen kirja elämän vaikeimpien kysymysten pohtimiseen

Riitta Tuluston kirja sisältää monipuolista pohdintaa sairauden ja saattohoidon ajalta.

Loppuun asti ystävän vierellä - Miten tukea kuolevaa läheistä? (Into 2020) -teoksen keskushenkilö on Britta Miettinen, 67-vuotiaana erittäin harvinaiseen luusyöpään kuollut biologi, opettaja ja rehtori. Kirjan ajallinen kaari on noin seitsemän vuotta, sairastumisesta kuolemaan. Kirjoittaja erityisopettaja, tietokirjailija Riitta Tulusto on Miettisen ystävä ja työtoveri, viimeisten vuosien ajan myös vierellä kulkija.

Kyseessä on sekä tietokirja että intiimi päiväkirja. Tuluston kieli on hyvää ja selkeää. Vaikka aihe on mitä syvin ja koskettavin, kirjoittaja osaa kuvata tunteelliset tilanteet rauhallisen asiallisesti. Britan muistikirjan runkoon kirjoitettu, kronologisesti etenevä kerronta antaa lukijalle mahdollisuuden asettua Nanne-sisaren, sisaren perheen, opettajakollegoiden sekä ystävien joukkoon ja rinnalle saattamaan Brittaa.

Kerronta pohjautuu Britan sairauden ja saattohoidon ajalta pitämään muistikirjaan. Britan muistiin merkitsemät kirjaukset kuvaavat aktiivista, sivistynyttä, taitavaa ja humoristista, jopa sarkastista sanan käyttäjää, tyylien taitajaa. 

Britan kirjausten ja lähipiirin ajatusten sekä keskustelujen lisäksi kirjaan on liitetty taustaksi ammattilaisten tieto-osuudet. Asiantuntijalääkäri Maija Tarkkanen, Koivikko-kodin johtaja sosiaalipsykologi Riikka Grå, sairaalapappi Hannele Lehtinen ja uskontotieteilijä Mari Pulkkinen rikastavat kirjoituksillaan selkeästi kirjan antia.

Ihmisen persoonallisuus säilyy loppuun asti

Tuluston kirjassa kuvattuja tilanteita voisi lukijana tarkastella myös yhteiskunnallisessa kontekstissa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisen näkökulmasta. Mutta koska syöpään sairastuneen päättäväisyyden ja hänen sisarensa sinnikkään toiminnan ansiosta Britan osalta kaikki järjestyi hyvin, eikä kirjoittajakaan siihen takertunut, olkoon palvelujärjestelmä tässä vain kehyksenä tärkeimmälle, hyvälle saattohoidolle. 

Teoksen tuottama suuri lisäarvo on mielestäni monipuolisessa, rikkaassa pohdinnassa, tunteiden ja ihmissuhteiden läpielämisessä kirjan viisaiden henkilöiden tarjoaman peilausmahdollisuuden myötä.

Ystävän rinnalla loppuun asti on myös tukena vaikeiden, ristiriitaisten tilanteiden sanoittamisen opettelussa. Oma kokemukseni on, ettei tällä tiellä ole koskaan valmiiksi varustautunut uusiin tilanteisiin. Kirjoittajan sanoja lainaten voi tiivistää opetuksen, joka teoksen lukijallekin välittyy: Britan sairauden seuraaminen loppuun asti oli ainutkertainen ja ainutlaatuinen, syvästi opettavainen kokemus. Kertomus Britan kuolemasta opetti, että ihmisen ydinminä eli persoonallisuus säilyy loppuun asti. 

Suosittelen Riitta Tuluston kirjaa erittäin lämpimästi kaikille palliatiivisen hoidon ja saattohoidon parissa toimiville, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä kaikille läheis- ja ystävyyssuhteiden olemusta pohtiville. 

Ansiokkaan teoksen lopussa on vielä erittäin laaja lähdeluettelo kirjoja, internetsivuja, artikkeleita ja blogeja.

Paula Myllyvirta
Sairaanhoitaja, Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry:n aktivisti