05.10.2021

Hallituksen syystervehdys jäsenille

SPHY:n toimintavuosi on ollut vauhdikas ja uudistusmyönteinen.

SPHY:n hallituksen puheenjohtaja Mira Pajunen.

Vuoden viimeinen neljännes puhaltelee jo lempeillä syystuulillaan ja hemmottelee ympäristöämme kauniilla ruskan sävyillään kaikkialla ympärillämme. Myös Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksessä olemme kokeneet tämän vuoden aikana monenlaisia tuulahduksia. Toimintavuotemme 2021 on ollut monella tapaa poikkeuksellinen, hektinen, innostava ja hyvin uudistusmyönteinen. Tässä katsaus siihen.

Alkuvuosi lähti käyntiin totuttuun tapaan, innostuneesti ja innovatiivisesti. SPHY:n dynaaminen ja idearikas hallitus käynnisteli toimintaansa ja jokainen omalla vastuualueellaan toimi jo suunniteltujen muutosten edistämiseksi.

Suuren jännitysmomentin alkuvuoteen toi hakemamme saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeen (SAAVA) rahoituspäätöksen odottelu. Yhdistys sai hankkeeseen anomansa rahoituksen STEA:lta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) vuosille 2021 – 2023. SAAVA:n tavoitteena on kehittää valtakunnallinen saattohoidon vapaaehtoistoiminnan toimintamalli sekä koulutusrakenne Suomeen.

Kukaan meistä ei varmasti osannut ajatella, minkälaisten asioiden äärelle SAAVA-hankkeen myötä päätyisimme. Hankkeen alku on ollut innostavaa uuden opettelua, monenlaisten asioiden selvittelyä ja täysin uuteen rooliin asettumista. Olemme SPHY:n hallituksena nyt historiamme ensimmäistä kertaa myös työnantajan roolissa kolmelle hanketyöntekijällemme. Kaikkiaan hankkeessa työskentelee neljä palkattua työntekijää. Saimme yhdistykseemme osaavat, innostuneet ja sydämelliset työntekijät, joiden tukena haluamme yhdistyksenä kaikin mahdollisin tavoin olla.

Olemme ylpeitä siitä, että saattohoidon vapaaehtoisten rooli parantumattomasti sairaiden ja heidän läheistensä tukena saa hankkeen kautta aivan uudenlaista näköalaa, nostetta ja merkitystä. Näin me vahvasti toivomme ja uskomme. Seisomme tämän asian takana yhdessä.

Yhteiset tapahtumat ja verkkolehti

Tänä vuonna olemme myös aloittaneet yhteiset tapaamiset jäsenistömme kanssa. Nämä tapaamiset tuovat meidät lähemmäksi toisiamme, vaikka vielä emme ole pystyneet kohtaamaan lähikontaktissa, emmekä haluamallamme tapaamismäärällä. Ensimmäinen tapaaminen keväällä 2021 Teams-sovelluksen välityksellä toimi kuitenkin hyvänä alkuna yhteisöllisyyden vahvistamiselle ja jäsenistön aktiivisemmalle kuulemiselle, yhdessä tekemiselle.

Tästä saamme toivottavasti yhdistyksellemme jatkossa aktiivisen toimintakäytänteen. Haluamme kannustaa kaikkia jäseniämme mukaan tapaamisiin. Teidän roolinne yhdistyksen toiminnassa on merkittävä ja arvokas. Ilman teitä ei yhdistyksenkään toiminta olisi mielekästä.

Viestintäpuolellakin tapahtuu. Toukokuussa 2021 ilmestyi viimeinen paperinen Palliatiivinen hoito -jäsenlehtemme. Verkkolehteen siirtyminen on tätä päivää ja olemme hyödyntäneet asiantuntijoita verkkolehtijulkaisun toteutuksessa. Uudistus on vaatinut valtavasti työtä ja paneutumista lehden upealta julkaisutoimikunnalta. Iso kiitos ja onnittelut siis heille uudistuksen onnistuneesta toteutuksesta. Tällä hetkellä, siis parhaillaan juuri nyt hyvät jäsenemme, luette yhdistyshistoriamme ensimmäistä verkkolehteä. Ja jatkoa seuraa.

Järjestimme nyt syyskuussa jo perinteeksi muodostuneen palliatiivisen hoidon valtakunnallisen seminaarin ensimmäistä kertaa täysin itsenäisesti. Seminaarin tukijoina toimivat Steripolar, ConvaTec, Kyowa Kirin ja Grex Medical. Seminaari järjestettiin yksipäiväisenä etätoteutuksena Teamsin välityksellä ja osallistujia oli lähes 80 henkilöä ympäri Suomen. Saimme olla osallisena moniammatillisessa, aktiivisessa vuoropuhelussa sekä osaamisen jakamisessa.

Seminaari oli kaikin puolin onnistunut. Luennoitsijat saivat paljon kiitosta ajatuksia herättelevistä puheenvuoroistaan. Jälleen kerran tuli todennettua se, että meillä on Suomessa valtavan paljon osaamista, vahvaa tahtoa tehdä hyvää palliatiivista hoitotyötä ja saattohoitotyötä. Vaikka me toimijat olemme hajallaan ympäri Suomen, emme silti ole vaikeidenkaan asioiden ja pohdintojemme kanssa yksin. Meillä on valtakunnallisesti paljon osaamista.

Tiiviisti ajan hermolla

Kaiken edellä kuvatun ohella SPHY on antanut omaa panostaan niin kansalliseen kuin kansainväliseen yhteistyöhön. Kansallisesti edistämme palliatiivisen hoidon ja saattohoidon näkyvyyttä sekä osallisuutta erilaisten työryhmätyöskentelyiden kautta. Viimeksi olemme mm. antaneet lausuntomme lakiluonnokseen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Uutena yhteistyönä järjestämme ensimmäistä kertaa Suomessa World Hospice and Palliative Care Day – koulutuspäivää Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistyksen (SPLY), Suomen palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto ry:n sekä EduPal-hankkeen kanssa. Kansainvälisesti teemme myös yhteistyötä EAPC:n (European Association for Palliative Care) kanssa.

Paljon siis tapahtuu niin yhdistyksessä kuin ympäröivässä maailmassakin. Yritämme tiiviisti pysyä ajan hermolla ja palvella yhdistyksemme jäseniä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi yhdistyksen hallitus on kokoontunut tänä vuonna jo huikeat 13 kertaa, aiempien vuosien 3 – 4 kokouksen sijaan. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että toimintamme on muuttunut entistä aktiivisemmaksi ja monipuolisemmaksi.

Hallituksen intensiivinen työskentely on vaatinut kaikilta sen jäseniltä vahvaa sitoutumista, omien aikataulujen sovittelua sekä ennen kaikkea innostunutta halua toimia yhteisen, tärkeäksi pitämämme asian hyväksi. Me hallituksena ja yhdistyksenä katsomme samaan suuntaan, yhteiseen horisonttiin ja päämäärään. Polku sinne voi olla mutkainen ja kuoppainenkin, mutta tavoitetila on yksiselitteisen yhteinen – hyvän ja laadukkaan palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon vaikuttava edistäminen, kaikille tasavertaisesti.

Lämmin kiitos teille kaikille matkakumppaneille, SPHY:n arvokkaille jäsenille. Toivotan jokaiselle teistä oikein antoisia ja itsellenne tärkeitä loppuvuoden askareita. Toivon myös sydämestäni, että pääsemme pian tapaamaan toisemme kasvotusten. Luotetaan siihen, että sen aika on ihan pian.

Mira Pajunen, SPHY:n puheenjohtaja