Artikkelit

08.06.2022

Jäsenille

Kuka olisin ilman tätä? – pitkän linjan sosiaalityötä saattohoidossa

Saattohoitokodin sosiaalityöntekijä näkee paljon ja voi myös antaa paljon potilaille ja heidän läheisilleen. Työn kuva on hyvin laaja ulottuen laskujen maksamisesta vainajien saattamiseen viimeiselle matkalle.

08.06.2022

Jäsenille

Psykososiaalisen kuormituksen tunnistaminen – hoitohenkilöstön työhyvinvointi palliatiivisessa hoitotyössä

Palliatiivisessa hoitotyössä työskentelevä altistuu moninaisille haasteille, jotka aiheuttavat psykososiaalista kuormitusta ja lisäävät työstä johtuvaa stressiä. Mikäli kuormituksen kokemiseen ei puututa ajoissa, se voi johtaa työntekijän työuupumukseen ja masennukseen.

08.06.2022

Jäsenille

Oirearviointimittareiden systemaattisella käytöllä laadukkaampaa oirehoitoa elämän loppuvaiheessa

Oireiden hallinta voi vähentää potilaan ahdistusta ja kärsimystä. Palliatiivisen hoidon aikana oireiden arvioinnin tulisikin olla keskeinen prioriteetti, ja kärsimystä aiheuttavia oireita tulisi arvioida systemaattisesti suositusten mukaisesti.

08.06.2022

Jäsenille

Yhdistys etsii julkaisutoimikuntaan uusia jäseniä!

KIINNOSTAAKO VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN?

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä SPHY:n Palliatiivinen hoito -verkkolehti etsii jäseniä julkaisutoimikuntaansa. Toiminnassa pääset ideoimaan tuleviin lehtiin juttuja kivassa porukassa. Kokoustamme Teamsin välityksellä, joten voit ...

08.06.2022

Jäsenille

Jäsenillat

Lämpimästi tervetuloa jäseniltoihimme!

SPHY järjestää vuonna 2022 seuraavat jäsenillat, joiden yhteinen teema on THL:n julkaisemat palliatiivisen hoidon laatukriteerit. Kaikki jäsenillat pidetään klo 18 -19.30.

24.8. jäsenilta, laatukriteerit

08.06.2022

Jäsenille

Vuosikokouskutsu 2022

16.03.2022

Maija Haaparannan kolumni: Kaunista katsottavaa

Sitä minä ihmettelen aina uudestaan ja uudestaan. Miten saattohoidossa olevat ihmiset voivatkin näyttää niin kauniilta! Ryppyiset ja ei ryppyiset kädet. Tyynyn painamat hiukset. Silmät, joista kuvastuu yhden elämän tarina. Ihmiselämän mittainen tarina.

Ei sen suurempaa elämässä ole, kui...

16.03.2022

Jäsenille

Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön johtaminen murroksessa

Tuore YAMK-opinnäytetyö osoittaa, että palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön johtaminen vaatii laaja-alaista osaamista, osaamisen kehittämistä, selkeitä rakenteita ja tunnustettua paikkaa erikoisosaamisen osa-alueena johtamistyössä.

16.03.2022

Jäsenille

SAATTAJANA -opas antaa omaishoitajalle tukea saattohoitoon

Tarve ennakoivaan saattohoito-oppaaseen lähti omaishoitajilta itseltään. Espoon ja Kauniaisten omaishoidon yhdistys käynnisti hankkeen oppaan laatimiseksi Veikkauksen varoin 2020.

Oppaan tarkoituksena on ennakoida tulevaa saattohoitoa ja tukea omaishoitajaa sitten, kun saattohoito on al...