Artikkelit

08.06.2022

Sosiaalinen kuolema

"Sosiaalisesti kuolleiden henkiin herättämiseen ei tarvita ihmetekoja. Tarvitaan vain oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja kunnioitusta.", kirjoittaa yliopistotutkija Jari Pirhonen kolumnissaan.

08.06.2022

Jäsenille

Koulutusapuraha haettavissa!

08.06.2022

Kuuluuko kuolema vain ammattilaisille?

Sellaista asioista on vaikea keskustella, joista ei tiedä kovin paljon. Kuolemaa pidetään usein hyvin vaikeana aiheena, mutta entä jos kuolemasta vaietaan yksinkertaisesti tiedonpuutteen takia?

08.06.2022

Jäsenille

Kuka olisin ilman tätä? – pitkän linjan sosiaalityötä saattohoidossa

Saattohoitokodin sosiaalityöntekijä näkee paljon ja voi myös antaa paljon potilaille ja heidän läheisilleen. Työn kuva on hyvin laaja ulottuen laskujen maksamisesta vainajien saattamiseen viimeiselle matkalle.

08.06.2022

Jäsenille

Psykososiaalisen kuormituksen tunnistaminen – hoitohenkilöstön työhyvinvointi palliatiivisessa hoitotyössä

Palliatiivisessa hoitotyössä työskentelevä altistuu moninaisille haasteille, jotka aiheuttavat psykososiaalista kuormitusta ja lisäävät työstä johtuvaa stressiä. Mikäli kuormituksen kokemiseen ei puututa ajoissa, se voi johtaa työntekijän työuupumukseen ja masennukseen.

08.06.2022

Jäsenille

Oirearviointimittareiden systemaattisella käytöllä laadukkaampaa oirehoitoa elämän loppuvaiheessa

Oireiden hallinta voi vähentää potilaan ahdistusta ja kärsimystä. Palliatiivisen hoidon aikana oireiden arvioinnin tulisikin olla keskeinen prioriteetti, ja kärsimystä aiheuttavia oireita tulisi arvioida systemaattisesti suositusten mukaisesti.

08.06.2022

Jäsenille

Yhdistys etsii julkaisutoimikuntaan uusia jäseniä!

KIINNOSTAAKO VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN?

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä SPHY:n Palliatiivinen hoito -verkkolehti etsii jäseniä julkaisutoimikuntaansa. Toiminnassa pääset ideoimaan tuleviin lehtiin juttuja kivassa porukassa. Kokoustamme Teamsin välityksellä, joten voit ...

08.06.2022

Jäsenille

Jäsenillat

Lämpimästi tervetuloa jäseniltoihimme!

SPHY järjestää vuonna 2022 seuraavat jäsenillat, joiden yhteinen teema on THL:n julkaisemat palliatiivisen hoidon laatukriteerit. Kaikki jäsenillat pidetään klo 18 -19.30.

24.8. jäsenilta, laatukriteerit

08.06.2022

Jäsenille

Vuosikokouskutsu 2022