16.03.2022

Testataan, toistetaan ja viilataan timantiksi

SAAVA

Millaisia taitoja voidaan edellyttää ihmiseltä, joka tulee vapaaehtoistyössään kohtaamaan kuolevia? Entä minkälaisia käytäntöjä hoivakodissa tai sairaalaosastolla pitäisi olla, jotta hoitoalaa tuntematonkin ihminen sujahtaisi osaksi yhteisöä ja sitoutuisi toimintaan pitkäksi aikaa?

LUE LISÄÄ

16.03.2022

Maija Haaparannan kolumni: Kaunista katsottavaa

Artikkelit

Sitä minä ihmettelen aina uudestaan ja uudestaan. Miten saattohoidossa olevat ihmiset voivatkin näyttää niin kauniilta! Ryppyiset ja ei ryppyiset kädet. Tyynyn painamat hiukset. Silmät, joista kuvastuu yhden elämän tarina. Ihmiselämän mittainen tarina.

Ei sen suurempaa elämässä ole, kui...

LUE LISÄÄ

16.03.2022

Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön johtaminen murroksessa

Artikkelit

Jäsenille

Tuore YAMK-opinnäytetyö osoittaa, että palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön johtaminen vaatii laaja-alaista osaamista, osaamisen kehittämistä, selkeitä rakenteita ja tunnustettua paikkaa erikoisosaamisen osa-alueena johtamistyössä.

LUE LISÄÄ

16.03.2022

SAATTAJANA -opas antaa omaishoitajalle tukea saattohoitoon

Artikkelit

Jäsenille

Tarve ennakoivaan saattohoito-oppaaseen lähti omaishoitajilta itseltään. Espoon ja Kauniaisten omaishoidon yhdistys käynnisti hankkeen oppaan laatimiseksi Veikkauksen varoin 2020.

Oppaan tarkoituksena on ennakoida tulevaa saattohoitoa ja tukea omaishoitajaa sitten, kun saattohoito on al...

LUE LISÄÄ

16.03.2022

Tee hyvän mielen ilmianto - vuoden 2022 Elämän Maljan saaja etsinnässä!

Artikkelit

Tänä vuonna Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry jakaa Elämän Malja- palkinnon henkilölle, joka on tehnyt suurella sydämellä käytännön työtä palliatiivisen hoidon tai saattohoidon saralla.

Onko juuri sinun työyhteisössäsi henkilö, joka saa parantumattomasti sairaan ...

LUE LISÄÄ

16.03.2022

Turkulainen Satu Laine SPHY:n hallitukseen

Artikkelit

Työskentelen Turun kaupungin Sairaalapalveluiden Palliatiivisen hoitolinjan esimiehenä, eli saan tehdä työtä noin sadan palliatiivisen ja saattohoidon ammattilaisen kanssa.

On hienoa viedä eteenpäin ja kehittää potilaiden ja omaisten hyvää. Saattohoidossa jos jossain korostuu se kaikki ...

LUE LISÄÄ

16.03.2022

Kokonaisvaltainen hoito edellyttää spiritualiteetin tunnistamista ja tukemista

Artikkelit

Jäsenille

Spiritualiteettiin ja eksistenssiin liittyvät asiat ovat ihmisenä olemisen todellisuutta. Kansallinen suositus potilaan spiritualiteetin tukemisesta ja eksistentiaalisista kysymyksistä palliatiivisessa hoidossa on valmistunut.

LUE LISÄÄ

16.03.2022

Palliatiivinen hoitotyö sairaanhoitajien erikoistumisalaksi

Artikkelit

Jäsenille

Sosiaali- ja terveysministeriön Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan esitysraportti julkaistiin joulukuussa 2021. Raportti määrittelee ensimmäisen kerran kliinisen hoitotyön erikoisalojen kokonaisuuden.

LUE LISÄÄ

16.03.2022

Kuolemaa lähestyvä potilas - miten keskustelen lapsen kanssa?

Artikkelit

Jäsenille

Palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon kuuluu potilaan hoidon rinnalla läheisten tukeminen surussa ja luopumisessa. Lapsiläheisten huomiointi jää kuitenkin usein taka-alalle. Potilas voi siirtyä saattohoitoon niin, että hoitohenkilökunta ei ole pitkänkään sairastamisajan aikana tukenut lasta.

LUE LISÄÄ

16.03.2022

Palliatiivisen hoidon valtakunnallinen seminaari 21.-22.9.2022

Artikkelit

Jäsenille

SPHY ry järjestää Palliatiivisen hoidon valtakunnallisen seminaarin kaksipäiväisenä hybriditapahtumana 21.-22.9.2022 Helsingissä Vallila Workeryn t...

LUE LISÄÄ

17.12.2021

Innostus palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon vie eteenpäin

Pääkirjoitukset

Mira Pajunen on toiminut syyskuusta 2021 lähtien Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Hän uskoo yhdistyksellä olevan jatkossakin oman paikkansa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toiminta-alueella.

LUE LISÄÄ

17.12.2021

Parantumaton sairaus ja seksuaalisuus

Artikkelit

Jäsenille

”Parantumaton sairaus” ja ”seksuaalisuus” ovat kaksi perinteisesti herkästi vaiettua aihetta, tabuakin. Sen sijaan että kohteliaasti vaikenemme, omaa tai potilaan nolostumista suojataksemme, meidän on ammattilaisina velvollisuus ottaa asiat puheeksi.

LUE LISÄÄ

17.12.2021

”Olen aina ollut jouluihminen”

Artikkelit

Jäsenille

Läheisen ihmisen kuoleman jälkeen joulunkin merkitys muuttuu. Anja Nieminen valmistautuu viidenteen jouluunsa ilman miestään, joka elää sydämessä ja ihanissa muistoissa.

LUE LISÄÄ

17.12.2021

Perustason palliatiivisen hoidon toteuttaminen ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vaatii hoitohenkilöstön tukemista

Artikkelit

Jäsenille

Väestön ikääntyminen näkyy vanhuspalvelujen asiakasmäärissä jo nyt nousevana suuntana. Vuoteen 2030 mennessä yli 85-vuotiaiden määrä tulee monissa kunnissa vähintään kaksinkertaistumaan. Tämä asettaa haasteita ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköille.

LUE LISÄÄ